Farabi Değişim Programına ilişkin mevzuat, esas ve usullerin yer aldığı belgeleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usulleri
F
arabi Değişim Programı hakkında istatiksel analiz
Farabi Değişi Programı Kurum Kodları

DİKKAT

Farabi değişimine katılmak isteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler web sitemizin ikili antlaşmalar kısmındaki üniversiteler için ilgili belgeleri doldurarak koordinatörlüğümüze başvurabilirler.

Gelen ve Giden Öğrenci İstatistikleri