Farabi Değişim Programına ilişkin mevzuat, esas ve usullerin yer aldığı belgeleri bu sayfada bulabilirsiniz.

Farabi Yönetmeliği
Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usulleri

DİKKAT

Farabi değişimine katılmak isteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler web sitemizin ikili antlaşmalar kısmındaki üniversiteler için ilgili belgeleri doldurarak koordinatörlüğümüze başvurabilirler.