2019-2020 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 01 Mart – 15 Mart 2019  tarihleri arasında alınacaktır.
     Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Farabi Değişim Programı Protokolü İmzalanan Üniversiteler için  TIKLAYINIZ.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler:
  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu TIKLAYINIZ.
  • 2 Öğrenci Başvuru Formu  TIKLAYINIZ.
(Formları bilgisayar ortamında doldurmanız ve resminizi yapıştırmanız zorunludur.)
Başvuru Koşulları
 
* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,
* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,
18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

1.  Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine,
2.   2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,
Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2019
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 04 Nisan 2019
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2019
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 09 Mayıs 2019
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 06.02.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Diğer Haber Başlıkları

DİKKAT

Farabi değişimine katılmak isteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler web sitemizin ikili antlaşmalar kısmındaki üniversiteler için ilgili belgeleri doldurarak koordinatörlüğümüze başvurabilirler.

Gelen ve Giden Öğrenci İstatistikleri