Doç.Dr. İsmail HİLALİ
Farabi Kurum Koordinatörü
 

 
                                    Sedat TEKKE              Görev Tanımı
Bilgisayar İşletmeni
                                                                                                                                                     
 

DİKKAT

Farabi değişimine katılmak isteyen Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler web sitemizin ikili antlaşmalar kısmındaki üniversiteler için ilgili belgeleri doldurarak koordinatörlüğümüze başvurabilirler.

Gelen ve Giden Öğrenci İstatistikleri